Contact Us

Mev H.T Scheepers Munisipale Bestuurder teresascheepers@vodamail.co.za 054 833 9500
Mnr E.D de Klerk Korporatiewe Bestuurder ayrtondd@gmail.com 054 833 9500
Mnr J.D Block Hoof Finansiële Bestuurder blockdonovan@gmail.com 054 833 9500
Mnr D Dolopi Tegniese Bestuurder ddolopi@gmail.com 054 833 9500
Mnr K. Swart Bestuur in die Kantoor van die Burgemeester koosswartmun@gmail.com 054 833 9500
Mnr E. Matthys Hoof: Menslike Hulpbronne ebmatthys@gmail.com 054 833 9500
Mnr H. Visagie Hoof: Tegnies hennyjvisagie@gmail.com 054 833 9500
Mev S. Block Assistent Rekenmeester Uitgawes blockshahieda@gmail.com 054 833 9500
Mnr W. Weilbach Assistent Rekenmeester Inkomste wiltonweilbach@gmail.com 054 833 9500
Mnr L. Roman Hoof: Administrasie Leonroman000@gmail.com 054 833 9500